Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.drukwpigulce.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ szczególnie istotna. Wobec tego Użytkownicy Serwisu www.drukwpigulce.pl mają zapewnione standardy ochrony prywatności na wysokim poziomie stan.

STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Administrator danych osobowych  ma na celu zadbanie o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników personaliów.

Koncepcją działań  Administratora jest również stosowne informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przede wszystkim  względem treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. W kwestii  ochrony osób fizycznych ,w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w odniesieniu do swobodnego przepływu tego typu danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, której dane dotyczą korzystających z serwisu internetowego www.drukwpigulce.pl lub dotyczących usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.   

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.drukwpigulce.pl jest

STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, gen. Kazimierza Sosnkowskiego 23, 02-495 Warszawa, NIP 5222998800, (dalej jako „Administrator”).

  

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
  1. Korzystanie z Serwisu www.drukwpigulce.pl jest anonimowe . Ponadto rejestracja  Użytkownika nie jest wymagana,. Zarówno jakiekolwiek dane, które przyzwalają na  identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w odniesieniu do  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w kwestii  swobodnego przepływu takich danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Nie podlegają  możliwości przekazywania ich  Administratorowi  w trakcie korzystania z Serwisu.
  2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności przyzwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Natomiast Użytkownik ma możliwość udostępnienia  swoich danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem z  wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub za pomocą  nawiązania relacji handlowej (zawarcia umowy).
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo gromadzenia i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w konsekwencji poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
 2. Pliki „cookies”
  1. Administrator Serwisu oznajmia, że podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” obejmują  takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera  przy użyciu  przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  2. Pliki „cookies” pożytkowane  są w Serwisie w celu: 
   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem

Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

 1. Optymalizacji  korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i

dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

 1. zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu;
 2. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających udoskonalanie  ich struktury i zawartości;
 3. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji. 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu, czy też po wyłączeniu przeglądarki internetowej.

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

7. Administrator Serwisu informuje, że: 

 1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość  dokonania zmian ustawień   dotyczących plików „cookies” w dowolnym czasie w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich niejednokrotnym  zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o sposobności i i metodach korzystania z  obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej wykorzystywanej  przez Użytkownika Serwisu.
 2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawne uwidocznianie  informacji dostępnych w Serwisie.
 3. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 4. Zawartość plików „cookies” nie wyraża zgody  na identyfikację przez Administratora Serwisu tożsamości Użytkownika.
 5. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator Serwisu.
 1. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności. IV. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: STREFA XERO

- DRUK I REKLAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, gen. Kazimierza Sosnkowskiego 23, 02-495 Warszawa, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: grojecka@strefaxero.pl, sklep@strefaxero.pl

V. Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: gen. Kazimierza Sosnkowskiego 23, 02-495 Warszawa.  

Wszelkie inne zasady korzystania z serwisu internetowego Strefa Xero zostały udostępnione w zakładce Regulamin.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 26.10.2020