Szkic wydawniczy – sprawdź, czy znasz to pojęcie

31.05.2019

Możliwe, że obiło Ci się niegdyś o uszy takie pojęcie jak „szkic wydawniczy” czy „makieta wydawnicza”. Co oznacza to pojęcie? Jak powinien wyglądać prawidłowo wykonany szkic wydawniczy? Z jakich elementów się składa i co powinien zawierać? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, dowiesz się również czym tak naprawdę jest szkic wydawniczy i jakie elementy powinien zawierać.

Szkic wydawniczy – pojęcie

Mówiąc najprościej, szkic wydawniczy jest to pewien plan, makieta, przedstawiająca wzorzec publikacji, szatę graficzną całej pracy. Najczęściej jest przedstawiony w formie dyspozycji rysunkowej, może być również wyklejony z materiałów ilustracyjnych lub komputerowych. Szkic wydawniczy pozwala na łatwe określenie poszczególnych elementów publikacji, tak by była ona spójna i przejrzysta. Elementy te to np. tekst, podpisy, rubryki, tytuły, grafiki, logo itp.

Najważniejsze informacje

Szkic wydawniczy możemy podzielić na ogólny i szczegółowy, z czego ten drugi znacznie bardziej odzwierciedla układ graficzny danej pozycji. Szkice wykonywane są w takiej samej wielkości, jak publikacje po wykonaniu cięć. Jedynym wyjątkiem są druki wielkoformatowe. Logicznym jest to, że wykonanie tak dużego szkicu wydawniczego przysporzyłoby grafikowi sporo trudności. Na szkicach wydawniczych, stosuje się różnego typu oznaczenia – są one umowne i na wszystkich szkicach oznaczają to samo. Z jakimi oznaczeniami można spotkać się najczęściej?

Oznaczenia szkiców wydawniczych

Do jednych z nich należą oznaczenia marginesowe, które – jak sama nazwa wskazuje – są umieszczane na marginesach szkiców. Zawierają one takie informacje, jak numer szkicu oraz tytuł dzieła. Przy szkicach szczegółowych konieczne jest podanie pełnej nazwy danej publikacji, a nawet numeru kartki komputeropisu, której ów szkic dotyczy. Marginesy szkicowe zazwyczaj znajdują się na górze szkicu, ze względu na to, że informacje tam zawarte, najbardziej rzucają się w oczy.

Innym znanym terminem oznaczeń szkiców marginesowych jest szpalta, która oznacza surowy, pierwszy szkic tekstu o docelowej liczbie wierszy. Szpalta składa się z czcionek bądź wierszy linotypowych i na ogół zawiera interlinię, wcięcia akapitów, rodzaj czcionki i inne elementy związane z formatowaniem tekstu.

Szkic wydawniczy – podsumowanie

Reasumując, prawidłowo stworzony szkic wydawniczy powinien zawierać format, marginesy, rozmieszczenie ilustracji i tekstu oraz sposób numerowania. Tak stworzony szkic wydawniczy będzie przejrzystym i pomocnym w pracy narzędziem. Niezależnie od tego czy wykonywany jest szkic wydawniczy ogólny czy szczegółowy, warto przyłożyć się do tego, by był on jak najbardziej jasny i klarowny. Szkic wydawniczy powinien być ściśle związany z tematem publikacji, zawierać pełnię obrazu, cechować się spójnością, szczegółowością i odpowiednimi proporcjami obrazu.