Kserowanie książek na własny użytek – czy jest legalne?

12.02.2019

Z koniecznością kserowania książek spotykają się przede wszystkim studenci, którzy w ten sposób radzą sobie z problemem braku bądź utrudnionego dostępu do wymaganych przez wykładowców podręczników akademickich. Biblioteki uniwersyteckie i publiczne nie mają przecież możliwości przechowywania i udostępniania setek egzemplarzy danej pozycji. Kopiowanie publikacji zdaje się w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem. Pytanie jednak, czy jest to zgodne z prawem?

Kserowanie książek z biblioteki

Kwestia legalności powielania książek jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. W świetle obowiązującego prawa ten proceder nie stoi w sprzeczności z prawem, o ile mieści się w zakresie określonego w ustawie dozwolonego użytku osobistego. Co to oznacza w praktyce? Posłużmy się przykładem. Wywołani wcześniej do tablicy studenci różnych kierunków uniwersyteckich potrzebują książek i podręczników, by należycie przygotowywać się do zajęć i egzaminów. Problem pojawia się wtedy, gdy wydziałowe i publiczne biblioteki nie nadążają za zapotrzebowaniem na dane publikacje. Nie każdego studenta stać też na to, by wszystkie potrzebne książki zakupić w księgarni. Są one nierzadko bardzo drogie. Niejako naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest powszechne wśród żaków kserowanie albo fragmentów wybranych książek, albo ich całości. Jak to zrobić, by nie naruszać ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Kserowanie książek a prawa autorskie

Szacunek dla własności intelektualnej jest bardzo istotną sprawą i dziwnym byłoby, gdyby szczególnie wśród przyszłej elity intelektualnej nie oczekiwać, że prawa ją chroniące będą przestrzegane. Kserowanie książek we fragmentach bądź całości będzie pozostawało w zgodzie z prawem pod warunkiem, że będzie się powielać utwory już wcześniej rozpowszechnione i że będzie się je wykorzystywało na użytek własny bądź udostępniało osobom pozostającym z nami w związku osobistym (za takie uznaje się przede wszystkim rodzinę, przyjaciół, współlokatorów czy kolegów ze studiów). Kolejny warunek musi być taki, że przyjdziemy do punktu kserograficznego z książką, którą chcemy skopiować i na nasze życzenie zostanie wykonany jeden skserowany egzemplarz. Nie jest natomiast dopuszczalna sytuacja, kiedy w punkcie ksero można zakupić wcześniej powielone książki. Zarówno właściciel punktu kserograficznego uprawiający proceder kserowania popularnych książek „ na zapas”, jak i student kupujący taki produkt niestety łamią prawo.

Jaki pożytek z powielania książek mają ich autorzy?

Korzyści z zakupu kserowanych publikacji mają zarówno studenci, jak i właściciele wspomnianych punktów usługowych. Ci pierwsi mogą zakupić utwór, na którym im zależy, za ułamek rynkowej ceny. Ci drudzy zaś nie mogą dzięki temu narzekać na brak pracy i tym samym mają zapewnione źródło stałych dochodów. Co jednak z prawami autorów? Czy dla nich też z tego procederu wynikają jakieś wymierne korzyści? Okazuje się, że tak. Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy świadczący usługi kserograficzne ponoszą obowiązkowe opłaty, wynoszące do 3% wpływów z wykonywanej przez nich działalności. Za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania są one następnie przekazywane wydawcom i twórcom.